Generalforsamling 2023

Den 22. maj kl 20 afholder Ægdonation Danmark den årlige generalforsamling.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg af formand
  7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på valg
  8. Valg af suppleant
  9. Valg af revisorer
  10. Eventuelt

På valg er:

Indkommende forslag skal være indsendt inden den 8. maj til foreningens mail: kontakt@aegdonationdanmark.dk